2020 – IJsclub de Giessen 125 jaar

Het was in de strenge winter van 1895 dat verschillende personen als gevolg van de vorst zonder werk waren. Het waren toen enige vooraanstaande en sociaal aanvoelende personen die de hoofden bij elkaar staken en spraken over de oprichting van een ijsclub, wat evenwel eerst bij spreken bleef. Eerst na de strenge winter van 1985 Kwam het op 5 April tot een officiële oprichting en wel in het café van de heer L. Donk te Giessen-Nieuwkerk, zo lezen we op de eerste bladzijde van de bewaard gebleven notulen…

In 2020 zullen we het heuglijke feit dat onze ijsclub 125 jaar bestaat op gepaste wijze vieren. Volg de festiviteiten op deze website.