ALV 25 November 2019

124e ledenvergadering op maandag 25 November 2019.
Om 20:00 in “de Til” – Breesstraat 1 in Giessenburg.

Agenda

Notulen 2018

Ingekomen stukken en mededelingen

Verslag jaarrekening en goedkeuring hiervan door de kascontrolecommissie

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet verkiesbaar: de heer A. Hoogendoorn en H. Woltman
De heer R. Woudenberg wordt door het bestuur voorgedragen als opvolger van H. Woltman.

Rondvraag

Presentatie door Dhr. R. Verspuivan zijn kanotochten

Gratis verloting

Sluiting

 

De verloting wordt mede mogelijk gemaakt door:

Albert Heijn
Attema
Bakker van der Grijn
Boekhandel Miekado
Cor Verhoeven
Drogisterij Flach
Foreco
Martin Den Hertog
Mouwrik Waardenburg
Slager Bouter
Tankstation GT24
Welkoop
Wijn- en drankenhandel Fred van den Heuvel